Specialists near you

Dr. Ercan Demiray
Fellow of the European Board of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Istanbul
7 reviews
Show details

Specialists near you

Dr. Ercan Demiray
Fellow of the European Board of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Istanbul
7 reviews
Show details
  • 2 answers

Fors Estetik

Review (1)

Share your experience

Have you had a personal experience with Fors Estetik? Help our users and write about it.


All reviews for Fors Estetik

Our profile - Fors Estetik

More info

OP.DR.SERKAN DİNAR


Doğum Yeri/ Tarihi : 06/10/75 İzmir -Menemen
Eğitim: 1998 Dokuzeylül Üniversitesi Tıp Fakültesi 2005 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi A.D. Uzmanlık 2005 Op. Dr Reha Gençosmanoğlu ile estetik cerrahi deneyimi GEP Estetik İzmir 2006 Elazığ Asker Hastanesi Plastik Cerrahi Şefliği 2007 Siirt Devlet Hastanesi Plastik Cerrahi Şefliği 2008-2009 Op Dr Tunç Tiryaki ile Cellest Klinik Medikal Estetik –Estetik Cerrahi deneyimi 2009 Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi Plastik Cerrahi staff 2009 Frankfurt- Rosenpark Klinik Smartlipo Lazer Lipoliz Workshop Eğitimi Almanya 2010 Hands on Training Course –Invasix BodyTite İsrail

YAYIN-BİLİMSEL AKTİVİTE LİSTESİ

Konuşmacı Olarak Katıldığı Paneller:

1-Sıçanlarda Yanık Skarı Altına Yerleştirilen Poröz Polietilen İmplanta Hiperbarik Oksijen Tedavisinin Fibrovasküler İçe Büyümeye Etkisi” XXIX. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi Eskişehir, 2007.
2-Kollajen oluşumu ve Cilt Gençleştirme Genç Yaşam Derneği-2009 Taksim Point Otel
3-Platelet Rich Plazma -Workshop/Mısırlı Hekimler için Medikal Estetik Eğitimi 2009 Taksim Point Otel

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler:

1- S. Dinar. “A New Material for Standard burn model : Allevyn Adhesive “Plastic And Reconstructive Surgery ;volume 117-2- Feb 2006 Pp 717-718
2- Şen C., Karacalar A., Ağır H, Dinar S., Işıl E., İşcen D. “ A simple and effective procedure for treating burn contractures:Releasing incision and quadra Z tecnique“ Burns 2006 Nov:22
3- Dinar S, Agir H, Sen C, Unal C, Dalcık H. Effects of hyperbaric oxygen therapy on fibrovascular ingrowth in porous polyethylene blocks implanted under burn scar tissue: An experimental study. Burns. 2007 Sep 24

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler:

1- Agir H., Dinar S., Sen C., Unal C., Cek DI., “Management of burn injuries without a burn unit: Kocaeli experience”, European Appointed 5th Croatian Congress of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery, Abstract Book, p.83, Dubrovnik, Hırvatistan 2004.
2- Agir H., Dinar S., Şen C., Çek Dİ., “Lower extremity reconstruction experience in 175 patients”, European Appointed 5th Croatian Congress of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery, Abstract Book, p.73, Dubrovnik, Hırvatistan 2004.
3- Sen C., Karacalar A., Agir H., Isıl E., Dinar S., Iscen D., “A modification of incision graft technique for burn contractures”, 10th Congress ESPRAS, Abstract book, p.220, Vienna, 2005.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler:

1- Yavuz Gürkan, Sultan San, Eksal Kargı, Serkan Dinar, Deniz İşcen. “Nahcivan 2005 interplast aktivitesinde bölgesel anestezi uygulamaları“ Türk plastik rekostrüktif ve estetik cerrahi dergisi 2006 cilt 14 sayı 1

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

1- C. Şen, B. Özkeskin, S. Dinar, D. Çek. “Saçlı deride nekrotizan fasiit: olgu sunumu”. XXIV. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi. 96 -P159-, Ankara, 18-20/10/2002.
2- H. Ağır, Ç. Ünal, C. Şen, S. Dinar, D. İşcen. “Alt ekstremite yaralarına yaklaşım prensiplerimiz ve onarım tercihlerimiz”. XXVI. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi. 69 -S040-, Ankara, 21-25/09/2004.
3- Dinar S., Ağır H., Şen C., Dalçık H., Unal Ç. “Sıçanlarda Yanık Skarı Altına Yerleştirilen Poröz Polietilen İmplanta Hiperbarik Oksijen Tedavisinin Fibrovasküler İçe Büyümeye Etkisi” XXIX. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Özet Kitabı, sayfa 44, Eskişehir, 2007.

Üniversite Uzmanlık Tezi

1- “Sıçanlarda yanık skarı altına yerleştirilmiş poröz polietilende fibrovasküler içe büyümeye hiperbarik oksijen etkisinin araştırılması“ Dr Serkan Dinar Uzmanlık Tezi-Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi A.D.

Ulusal Kongre Katılım

1- TPRECD Bölgesel Toplantısı:Vasküler Anomalilere Yaklaşım 20 Eylül 2002 Kocaeli
2- TPRECD Bölgesel Toplantısı:Deri Tümörleri 12 Nisan 2002 Mersin
3- TPRECD Alloplastik Materyal Uygulamaları Sempozyumu 13 nisan 2002 Adana
4- Dudak Damak Yarıklarında Sekonder Girişimler Çalıştay ve Paneli Eskişehir 21 Nisan 2003
5- 25.TPRECD ulusal kongresi 14-17 Ekim 2003 Samsun
6- Obstetrik Brakial Pleksus yaralanmaları Sempozyumu 13 Mart 2004İstanbul
7- Cerrahpaşa Plastik Cerrahi Günleri Dudak Damak Yarıkları toplantısı 30Nisan-1 Mayıs 2004
8- İ.Ü. Cerrahpaşa Plastik Cerrahi Günleri Başboyun Yaralanmaları 3-4 Haziran 2005 İstanbul
9- 29. TPRECD Ulusal Kongresi Eskişehir 17-20 Ekim 2007 İstanbul
10- 3. Ulusal Rekonstrüktif Mikrocerrahi Kongresi 26-28 Kasım İstanbul
11- Estetik Meme Cerrahisi Kış Sempozyumu 12-15 Mart 2009 Kars 13. ISAPS Türk Estetik Cerrahi Derneği Kongresi İstanbul 2009

Kurs

1- İnternational practical course in Microsurgery of Vessels and Nerves –( European Board Of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery Approved) Mikrocerrahi Kursu, Timisoara -Romanya 2004
2- Deney Hayvanları ile Çalışma ve Etik Kursu, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi 1 Aralık 2004
3- 2. Maksillofasiyal Cerrahi Workshop ve Kursu 14-15 Mayıs 2004 GATA Ankara
4- Rosenpark Klinik- Hands on Training Smartlipo Lazer Lipoliz Deneyimi / Darmstadt –Frankfurt Almanya 2009
5- Isaps Kursu Non İnvasive Surgery workshop İstanbul 2009
6- Hands on Training Course –Invasix BodyTite İsrail 2010

Uluslararası Yardım Derneği Aktivitesi

1- PHYSİCİANS FOR PEACE-İNTERPLAST, NAHCİVAN Mayıs 2005 ‘’Çocuklar gülümsesin’’ aktivitesi 200 doğuştan dudak damak yarığı yanık ağırlıklı hastanın karşılıksız ameliyat edilmesi aktivitesi
2- PHYSİCİANS FOR PEACE-İNTERPLAST, 2. NAHCİVAN VE IĞDIR Aktivitesi Ekim 2005 80 hastanın karşılıksız ameliyat edilmesi aktivitesi

OP.DR.İLKAY HÜTHÜT


1975 yılında Samsun’da doğdu. 1998 yılında Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdi.
1998-2004 yılları arasında Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği’nde ihtisasını tamamladı.
2004-2005 yılında Dr.İ.Şevket Atasagun Devlet Hastanesi ve 2006 yılında Erzincan Asker Hastanesi Plastik Cerrahi Kliniklerinde çalıştı. 2007 yılından beri özel hekimlik yapmaktadır.

Dernek Üyelikleri

Uluslar arası Estetik Plastik Cerrahi Derneği (ISAPS)
Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği (TPRECD)
Estetik Plastik Cerrahi Derneği (EPCD)

Our photographs

Surgeons & Offices

Show more Show less

Procedures

Abdominoplasty (Tummy Tucks)
Aesthetic foot and ankle surgery
Antiaging
Arm Lift Surgery
Augmentation (enlargement) of G-spot
Body lifting
Breast Augmentation - Breast Implants
   Breast augmentation – Macrolane
   Breast enlargement using own fat (lipofilling)
   Breast enlargement using own fat (stem cells)
Breast Implant Removal
Breast lift (Mastopexy)
   Breast lift with implants
Breast Reconstruction
Breast reduction
Chemical peeling
Dermabrasion
Dermal fillers
   Fat (lipofiling)
Ear surgery (Otoplasty)
Enlargement and shaping of buttocks and hips
Eyebrow transplantation
Eyelid surgery (Blepharoplasty)
   Eye Bags Treatment
Forehead lift (Brow lift)
Fractional Laser Resurfacing
Galvanic Spa – skin regeneration
Gynecomastia (Male Breast Reduction)
Hair Transplant
Hand surgery
Injection lipolysis
Intense pulse light Treatment (IPL)
   IPL Acne Treatment
Inverted nipples
Labiaplasty (Labia Reduction)
Laser hair removal
Laser procedures in aesthetic dermatology
   Laser acne treatment
   Laser Scar Treatment
   Laser skin tag removal
   Tattoo removal
Laser removal of snoring
Lip augmentation - cheiloplasty
   Lip augmentation (fat injection, lipofilling)
Liposuction
   Laser Liposuction - SmartLipo
Liposuction - Radiofrequency-based
Mole removal
Penis enlargement surgery - phalloplasty, penoplasty
PRP – Plasma therapy
Reflex Massage
Rhinoplasty (Nose Job)
Scar removal
Stretch marks
Thigh Lift Surgery
Thread lift
   Face lift – Gold Threads
Treatment for hyperhidrosis (excessive sweating)
   Botox treatment of hyperhidrosis
Ultrasonic cavitation

Show more Show less

Notice

  • Please keep in mind the final costs of the treatment can differ from the above listed prices. For more information about the prices please contact the particular doctor / clinic.
  • Prices are recalculated on a daily basis according to the current exchange rate

Addresses

Address
4.Gazeteciler Sitesi Ebululla Mardin cad.
No:135
34565 Istanbul
Akatlar
Turkey